Linoliekit

Vi anvender en ren linoliekit, som vi overmaler med linoliemaling samme dag uden problemer. En umalet kitkant tiltrækker snavs og skidt og kommer meget hurtigt til at se grim og beskidt ud.  En malet kitkant tager ikke så let imod snavs, og rengøringen og genmalingen er derfor en overkommelig opgave. Smårevner, sprækker og krakeleringer i kitfalsen kan forekomme og er ikke tegn på dårlig kit og forarbejdning. Vejrets påvirkninger som regn og sol har indvirkning også på kitkanter, og reparationer kan ikke undgås. Det er en del af at have vinduer med kitfals.

Vi anbefaler, at kitkanten også smøres med rå linolie min. 1 gang om året - samme som resten af elementet.