En fremtidssikring

I Danmark er der et stigende ønske og behov for at udskifte vinduer og døre, der blev monteret i ældre bygninger for 30-40 år siden. Det skyldes bl.a., at kvaliteten og holdbarheden i disse elementer var for dårlig. Herudover viser undersøgelser, at koblede vinduer som Linolie Døre & Vinduer har op til 30% bedre isolerende effekt og er mere holdbare end standard termoruder.

Det er hårdt at være ude hele året, og Linolie Døre & Vinduer producerer derfor vinduer, der kan tåle det omskiftelige danske klima. En nyopført bygning skal holde i mange år, og det gælder også dens mest udsatte facadelement, vinduerne.

Vinduer og døre sætter et individuelt præg på en bygning og har til alle tider afspejlet den historiske udvikling. At bevare en bygnings oprindelige udtryk må være et mål i sig selv, og med Linolie Døre & Vinduers store erfaring, vil det altid være muligt at opnå.

Linolie Døre & Vinduer er udelukkende ordreproducerende og har ikke serieproduktion.