De gode traditioner fortsætter ind i fremtiden

Der kan være mange årsager til, at man skal eller ønsker at bevare en bygning. Den kan være fredet, bevaringsværdig eller arkitektonisk fremstående.

Under alle omstændigheder er vinduer og yderdøre de bygningselementer, der sætter størst individuelt præg på et byggeri, uanset om det drejer sig om privatboliger, beboelsesejendomme, kirker, slotte, institutioner eller erhvervsbyggeri. Her vil der ofte blive stillet krav til udformning og kvalitet ved udskiftning med nye elementer.

Ønsket om at føre en bygning tilbage til sin oprindelige arkitektur kan også være årsag til at udskifte vinduer og døre med special-fremstillede elementer. Linolie Døre & Vinduer samarbejder tæt med tømrer- og snedkerfirmaer, arkitekter og private samt offentlige bygherrer om at opnå det perfekte resultat.

Når eksisterende vinduer vurderes at være i så ringe forfatning, at en udskiftning er påkrævet, producerer Linolie Døre & Vinduer flere typer koblede vinduer, der i stil er afpasset efter forskellige tidsperioder. Produktionen tilpasses i hvert tilfælde i samarbejde med arkitekt og bygherre.